ASOSAI 14: Triển vọng trong hợp tác kiểm toán Nhật Bản - Việt Nam

ASOSAI 14: Triển vọng trong hợp tác kiểm toán Nhật Bản - Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 20/9)

Trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14, Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phát triển Năng lực của ASOSAI. Phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản Teruhiko Kawato về kế hoạch hành động của Ủy ban trên trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa ông, với cương vị Chủ tịch Ủy ban Phát triển Năng lực của ASOSAI, Cơ quan Kiểm toán Nhật Bản sẽ có kế hoạch hành động như thế nào để thúc đẩy việc nâng cao năng lực của các Cơ quan Kiểm toán Nhà nước (SAI) thành viên?

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản: Trong thời gian qua, chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy nâng cao năng lực và tăng cường sự hợp tác của các SAI thành viên. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có các phương thức mới và công nghệ mới để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển năng lực của các SAI thành viên.  

Phóng viên: Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đưa ra được những phương thức mới để thúc đẩy sự nâng cao năng lực của các SAI. Xin ông chia sẻ về kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc đào tạo kiểm toán viên?

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản: Hiện nay, chúng ta đang thực hiện các kế hoạch để hướng tới việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỳ (MDG) vì vậy, môi trường là một trong những yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta phải quan tâm tới.
 
Do đó, chúng tôi sẽ tạo ra cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức về kiểm toán môi trường, nhờ đó các SAI thành viên có thể nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm toán môi trường.
Phóng viên: Tại Việt Nam, số lượng dự án đầu tư công có liên quan nhiều tới nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản. Theo đánh giá của ông, các cơ quan kiểm toán nhà nước của Việt Nam và Nhật Bản có thể hợp tác như thế nào?

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản: Điều may mắn là chúng tôi có sự liên hệ mật thiết đối với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và hy vọng trong thời gian tới có thể chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam về các hoạt động kiểm toán.

Phóng viên: Với sự gắn bó chặt chẽ giữa Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, theo ông, Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản có thể hỗ trợ như thế nào để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam có thể hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021?

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản: Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2021 khi Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (SAV) giữ cương vị Chủ tịch ASOSAI và chúng tôi sẽ tăng cường hợp nữa với SAV trong việc phát triển năng lực.

Theo đánh giá của tôi, Đại hội ASOSAI lần thứ 14 diễn ra tại Việt Nam đã rất thành công và hy vọng cơ quan kiểm toán nhà nước của Nhật Bản và Việt Nam sẽ có thể tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Thùy Dương-Anh Quân  (Thực hiện)

Lưu ra file

Các tin khác