ASOSAI 14: Nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu ​

ASOSAI 14: Nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu

Sau 4 ngày làm việc hiệu quả, từ ngày 19 đến 22-9-2018, Đại hội các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) đã kết thúc tốt đẹp. Trong khuôn khổ Đại hội, Hội nghị Chuyên đề lần thứ 7 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một diễn đàn chung để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kiểm toán môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.. .

* Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững
Môi trường với những tác động khó lường và phức tạp của biến đổi khí hậu, sự nóng dần lên của trái đất, nước biển dâng và các nguyên nhân khác đã và đang là một trong những vấn đề cấp bách của toàn cầu, là mối quan tâm hàng đầu đối với từng quốc gia. Trong thời gian tới, những thách thức về môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng, đe dọa sự phát triển của các quốc gia, đặt ra nhiệm vụ ngày càng quan trọng và nặng nề hơn cho kiểm toán môi trường. Do đó, “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” được chọn là chủ đề của Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 trong khuôn khổ Đại hội ASOSAI 14.
Theo Báo cáo của Nhóm công tác ASOSAI về Kiểm toán môi trường (ASOSAI WGEA), những năm qua, ASOSAI WGEA đã thực hiện những hoạt động quan trọng như: Tổ chức hội thảo lần thứ 6 và thứ 7 về kiểm toán môi trường của ASOSAI WGEA; tổ chức Kỳ họp công tác lần thứ 5 và 6 của ASOSAI WGEA; tiến hành khảo sát với bảng hỏi về kiểm toán môi trường; thúc đẩy hợp tác kiểm toán môi trường trên khắp châu Á; duy trì tương tác thường xuyên trong ASOSAI mà điểm nhấn là Hội thảo kiểm toán cho các nước ASEAN được tổ chức tại Trung Quốc với sự tham gia của 23 đại biểu đến từ 11 quốc gia trong khu vực; khởi động các hoạt động trao đổi với nhóm công tác ở các khu vực khác; công bố kinh nghiệm kiểm toán môi trường ở châu Á.
Bên cạnh đó, ASOSAI WGEA cũng tích cực tham gia vào các hoạt động của Nhóm công tác INTOSAI về Kiểm toán môi trường. Các SAI thành viên đã tham gia vào các dự án về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, sản xuất nông nghiệp và thực phẩm...
Nhờ những nỗ lực chung của tất cả các SAI thành viên, ASOSAI WGEA đã triển khai thành công kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 2014-2016 và đang hoàn thành trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác cho năm 2017-2019.
Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” đã giúp cho các SAI thành viên có cái nhìn sâu sắc về vấn đề mang tính thời sự và đưa ra những đề xuất, biện pháp thiết thực trong việc thực hiện kiểm toán đạt được thành công các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại từng quốc gia, khu vực và trên thế giới.
Cụ thể, về đề xuất, tiếp tục hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn để tạo động lực mới cho hợp tác ASOSAI, nhằm phát huy mọi tiềm năng của các SAI thành viên và đưa ASOSAI như là một tổ chức khu vực hình mẫu lên một tầm cao mới. Nhận thức về những thách thức quan trọng mà các SAI thành viên đang đối mặt, trong Tuyên bố Hà Nội, các thành viên ASOSAI đề xuất:
Thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức trong cộng đồng ASOSAI, song song với hoạt động phát triển năng lực cho các SAI thành viên trong lĩnh vực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Cụ thể, tăng cường năng lực chuyên môn, tăng cường năng lực tổ chức, tăng cường năng lực ứng phó với môi trường bên ngoài.
Cùng với đó, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu, trong đó chú trọng quản trị tốt và tăng cường chống tham nhũng thông qua một số phương pháp tiếp cận các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm: Đánh giá tính sẵn sàng của hệ thống quốc gia trong việc báo cáo tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, theo đó kiểm toán việc thực hiện và độ tin cậy của dữ liệu do hệ thống cung cấp; Thực hiện kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của các chương trình trọng yếu của chính phủ có đóng góp theo từng khía cạnh của từng mục tiêu phát triển bền vững; Đánh giá và hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu phát triển số 16 của Chương trình Nghị sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc liên quan đến tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của cơ quan kiểm toán; Mô hình hoạt động đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, bao gồm việc kiểm toán và lập báo cáo.
Về biện pháp, hướng tới sự tăng trưởng kinh tế hài hòa với phát triển bền vững thông qua một số biện pháp:
Tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, phổ biến các chuẩn mực và tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực kiểm toán môi trường giữa các SAI thành viên; Tổ chức các khóa đạo tạo chuyên sâu về kiểm toán môi trường; Khuyến khích việc thực hiện các cuộc kiểm toán chung phối hợp giữa các quốc gia theo chức năng nhiệm vụ của SAI và cam kết xây dựng các cơ chế, quy trình để hỗ trợ cho hoạt động này;
Bên cạnh đó, vận động các quốc gia thành viên xây dựng những quy định pháp lý, văn bản pháp luật về quản lý môi trường từ đó tạo ra các hành lang pháp lý để các cơ quan kiểm toán tối cao đóng vai trò trong việc giám sát việc triển khai các quy định này; Xây dựng báo cáo khu vực về lĩnh vực kiểm toán môi trường.
Ở tầm chiến lược, ban hành các quy định về kiểm toán môi trường để tạo cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của SAI để các SAI tiến hành kiểm toán môi trường một cách thông thoáng và hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ của SAI.
Ngoài ra, tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức bên ngoài, như: Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của Tổ chức quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI WGEA), các cơ quan của Liên hợp quốc (UN) như Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP -United Nations Environment Program); Ủy ban của liên hợp quốc về phát triển bền vững (UNCSD)… Cùng nhau, chúng ta sẽ thành công.

* ASOSAI 14: Đóng góp vào sự phát triển không ngừng của cộng đồng ASOSAI
Đại hội ASOSAI được tổ chức 3 năm 1 lần, là nơi họp mặt của tất cả những người đứng đầu các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên ASOSAI, nhằm thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng theo đa số về các văn bản, chế độ, chính sách cần thiết để đạt được các mục tiêu và sự phát triển của tổ chức; trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
Đây là lần đầu tiên Kiểm toán Việt Nam nhận vinh dự tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng này với sự tham gia của khoảng 350 đại biểu từ 41 quốc gia và một số tổ chức quốc tế, đại diện cho các SAI trong khu vực châu Á.
Sau 4 ngày làm việc, Đại hội ASOSAI 14 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch ngân sách 2019-2021, Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2016-2021, Báo cáo đề án nghiên cứu lần thứ 11, Báo cáo Hội nghị chuyên đề lần thứ 7. Đại hội cũng tiến hành lựa chọn SAI chủ nhà đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 15 năm 2021 là SAI Thái Lan; Tổng Thư ký ASOSAI giai đoạn 2018-2021 là SAI Trung Quốc; Ban Điều hành là 5 SAI: Indonesia, Nga, Kuwait, Nepal, Bangladesh và Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2018-2021 là Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan; Công nhận SAI thành viên mới là Palestine, nâng tổng số thành viên của tổ chức này lên 47.
Đặc biệt, Đại hội đã thông qua "Tuyên bố Hà Nội". Đây là văn kiện chính thức tổng kết những kết quả làm việc quan trọng nhất của Đại hội và phản ánh cam kết, hành động của cộng đồng ASOSAI đối với các mục tiêu phát triển của Tổ chức, giai đoạn 2016-2021. Đồng thời, Tuyên bố cũng khẳng định sự quan tâm, những nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI đối với công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của thế giới nói chung và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu nói riêng.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tin tưởng, các thành viên tiếp tục hợp tác, phát huy các giá trị nền tảng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc kêu gọi các SAI thành viên tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển không ngừng của cộng đồng ASOSAI. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình cùng sát cánh với các SAI để hiện thực hóa tầm nhìn của ASOSAI, thông qua việc triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả./.

Tùng Lâm (tổng hợp) 

Lưu ra file

Các tin khác