ASOSAI 14: Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ động đóng góp vào sự phát triển của ASOSAI

ASOSAI 14: Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ động đóng góp vào sự phát triển của ASOSAI

Hà Nội (TTXVN 22/9)

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trên tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á 14 (ASOSAI 14) đã kết thúc tốt đẹp.

Đây là công bố được đưa ra tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Đại hội ASOSAI 14 diễn ra chiều 22/9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Buổi họp báo dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 Hồ Đức Phớc; Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc, Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 HU Zejun; Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018, Madinad Binti Mohamad; Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc, Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018 Choe Jeahyeong.

* Để lại dấu ấn với bạn bè quốc tế

Thông báo kết quả Đại hội, ông Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cho biết: Đại hội ASOSAI 14 và Hội nghị Chuyên đề lần thứ 7 chính thức diễn ra từ ngày 19 - 22/9/2018. Bên cạnh các sự kiện chính, các cuộc họp cấp kỹ thuật, chuyên môn của Ban Thư ký và các Ủy ban, Nhóm công tác, và Kỳ họp Ban Điều hành lần thứ 52, 53 cũng được tổ chức trong thời gian trước và sau các phiên chính thức của Đại hội.

Đại hội thu hút sự tham gia của gần 400 đại biểu đến từ 79 đoàn đại biểu quốc tế, gồm các SAI thành viên ASOSAI, đại diện các cơ quan của Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) và tổ chức quốc tế với tư cách quan sát viên. Đại hội cũng đón tiếp hơn 400 khách mời trong nước là đại diện các cơ quan Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, địa phương, trường đại học và viện nghiên cứu; các tổ chức quốc tế và đại sứ quán một số quốc gia tại Việt Nam.

Đại hội ASOSAI 14 là sự kiện quốc tế cấp cao có quy mô lớn nhất của ASOSAI. Ý thức được tầm quan trọng của sự kiện này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ động, tập trung chu đáo công tác chuẩn bị cũng như đóng góp tích cực, cụ thể vào các chủ đề thảo luận chung và các cơ chế, chính sách phát triển của ASOSAI mà Kiểm toán Nhà nước đóng vai trò là Chủ tịch. Điều này vừa đảm bảo Đại hội đạt kết quả tốt, vừa phù hợp với lợi ích của tổ chức và từng SAI thành viên. 

Đại hội đã được các đoàn đại biểu, khách mời tham dự ghi nhận và đánh giá cao về công tác tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, để lại dấu ấn cho bạn bè quốc tế, đảm bảo các yêu cầu theo quy định về tổ chức hội nghị quốc tế của Nhà nước và phù hợp với Hiến chương, Điều lệ cũng như thông lệ của ASOSAI.

Việc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đăng cai Đại hội ASOSAI 14 đồng nghĩa với việc SAI Việt Nam sẽ trở thành Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, thành viên Ban Điều hành ASOSAI trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp (9 năm) từ năm 2015 đến 2024. Đây là cơ hội để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam khẳng định vị trí, vai trò của mình đối với các SAI thành viên, các tổ chức quốc tế trên thế giới và trong khu vực; đồng thời giúp Kiểm toán Nhà nước chứng minh sự trưởng thành và phát triển, đảm đương tốt các trách nhiệm quốc tế trong cộng đồng ASOSAI, các công việc liên quan đến hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước; từ đó, tạo được niềm tin của các SAI thành viên và các tổ chức quốc tế đối với năng lực của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại hội ASOSAI 14 còn là dịp để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục đổi mới, hoàn thiện về mọi mặt, tạo môi trường và động lực cho đội ngũ kiểm toán viên rèn luyện, tăng cường năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường quốc tế; mở ra cơ hội để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ động đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á.

* Tăng cường phối hợp giữa các thành viên ASOSAI

Nhận định về sự phát triển của ASOSAI trong giai đoạn 2018-2021, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm toán môi trường, lĩnh vực Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm trong triển khai thực hiện, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc, Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 HU Zejun bày tỏ vui mừng nhận thấy, ngày nay ASOSAI đã trở thành một tổ chức mạnh, có quy mô rộng và đầy sức sống, đóng vai trò ngày càng to lớn trong khu vực. ASOSAI đã trở thành một tổ chức kiểm toán khu vực có vai trò ngày càng quan trọng, phát triển theo những định hướng chiến lược.

Việc thông qua Tuyên bố Hà Nội và nhiều văn kiện khác tại ASOSAI 14 nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ASSOSAI trong tương lai.

Đại diện thành viên Trung Quốc cam kết sẽ tăng cường phối hợp giữa các thành viên trong ASOSAI trong đó có Việt Nam trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

SAI Trung Quốc sẽ hỗ trợ các hoạt động định hướng phát triển và sáng tạo, đảm bảo quản trị tốt, xây dựng nền tảng vững  chắc, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trên tinh thần  học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ và thịnh vượng. Từ đó, SAI Trung Quốc và các thành viên ASOSAI cùng hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững phục vụ phát triển kinh tế xã hội của từng thành viên cũng như của cộng đồng ASOSAI.

* Đẩy mạnh vai trò và vị thế Việt Nam

Đánh giá những kết quả quan trọng nhất của Đại hội ASOSAI 14,  Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc, Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018 Choe Jeahyeong cho rằng, thành công lớn nhất của Đại hội ASOSAI 14 là việc thông qua Tuyên bố Hà Nội. Cùng với đó, SAI Việt Nam đã thành công trong vai trò đăng cai ASOSAI 14, một hội nghị mang tầm quốc tế. Từ đó, vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam đã được đẩy mạnh hơn trên trường quốc tế.

Theo Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc, Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018 Choe Jeahyeong, hiện nay, các thành viên ASOSAI đang tập trung vào các chương trình, mục tiêu quốc gia về môi trường. Vấn đề này cần được có được sự hợp tác của quốc tế. Do đó, việc thông qua Tuyên bố Hà Nội đã thể hiện rõ nỗ lực của ASOSAI trong việc thực thi các tiêu chí liên quan đến môi trường theo Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Đây chính là thông điệp mạnh mẽ nhất của ASOSAI 14.

Theo  ông Choe Jeahyeong, SAI Việt Nam với vai trò là Chủ tịch mới của ASOSAI, sẽ phải đi đầu trong việc đẩy mạnh hợp tác giữa các SAI thành viên của ASOSAI để có thể thực hiện mục tiêu của Tuyên bố Hà Nội cũng như Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong các khuôn khổ luật pháp, đẩy mạnh việc tuân thủ, quá trình minh bạch của mỗi thành viên ASOSAI. Ông Choe Jeahyeong hy vọng Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, sẽ đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng ASOSAI.

* Cam kết hợp tác chặt chẽ

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của SAI Việt Nam trong công tác tổ chức thành công ASOSAI 14, Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018, bà Madinad Binti Mohamad bày tỏ tin tưởng, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Chủ tịch ASOSAI trong ba năm tới.

Theo bà Madinad Binti Mohamad, Kế hoạch giai đoạn 2016-2021 của cộng đồng ASOSAI đã đặt những tiêu chí cơ bản nhằm thúc đẩy hơn nữa kiểm toán khu vực công. Bà Madinad Binti Mohamad hy vọng với vai trò Chủ tịch của SAI Việt Nam cùng sự hỗ trợ của các SAI thành viên, vị thế của ASOSAI sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Là đơn vị tiền nhiệm, Kiểm toán Nhà nước Malaysia sẽ hợp tác chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam để hiện thực hóa tất cả các mục tiêu của ASOSAI, chú trọng hợp tác trong lĩnh vực nâng cao năng lực, thành lập các cơ chế đặc thù, có hướng đào tạo cho các kiểm toán viên.

* Hợp tác cùng thực hiện mục tiêu chung của ASOSAI

Nhấn mạnh việc đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 là vinh dự và trọng trách lớn của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc cho rằng, việc quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tới là làm sao để 47 SAI thành viên cùng chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện các mục tiêu chung của ASOSAI đề ra.

Cũng theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc, Kiểm toán môi trường là một lĩnh vực mới đối với Việt Nam. Theo đó, năm 2017, kiểm toán Nhà nước mới chỉ thực hiện 10 cuộc kiểm toán môi trường; năm 2018 là 8 cuộc và năm 2019, dự kiến sẽ đưa vào kế hoạch kiểm toán 8 cuộc. Thời gian tới, các cuộc kiểm toán môi trường sẽ chú trọng vào việc nhập khẩu phế liệu, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản,...

Ông Hồ Đức Phớc cho biết thêm, trong Hội nghị Chuyên đề lần thứ 7 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”, các SAI cũng đã có trao đổi và chia sẻ lẫn nhau về kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ kiểm toán môi trường. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, để thực hiện được thành công kiểm toán môi trường, cần phải xây dựng và đưa ra các tiêu chí kiểm toán cụ thể. Thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước sẽ nỗ lực để hoàn thiện khung pháp lý, năng lực kiểm toán viên, đưa vào triển khai công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám nâng cao hiệu quả kiểm toán môi trường.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, từ nay đến 2021, bám sát mục tiêu chung của ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa các cuộc kiểm toán môi trường, đồng thời hoàn thiện khung khổ pháp lý, chuẩn mực kiểm toán, công nghệ kiểm toán, nâng cao năng lực đội ngũ kiểm toán viên./.

Thu Phương

Lưu ra file

Các tin khác